Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie


Idź do treści

Bezpiecznie w

GALERIA > inne

Dnia 21 listopada 2013 r. odbyła się w Żninie II Powiatowa Konferencja z cyklu „Bezpiecznie w dorosłość” pt. Akademia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

Organizatorzy spotkania: Starostwo Powiatowe,Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Zespół Szkół Specjalnych oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Honorowy patronat nad konferencją objął Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, którą reprezentował Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Tadeusz Dąbrowski.

Celem konferencji byłozwiększenie świadomości na temat zaburzeń zachowania, zaburzeń lękowych depresyjnych dzieci i młodzieży, przedstawienie czynników wpływających na występowanie tych zaburzeń, zapoznanie z formami wsparcia osób chorych i ich rodzin oraz zapoznanie z przykładem działań profilaktycznych.

Tematyka konferencji :

1. ,,Co czwarty z nas miał lub będzie mieć problemy ze zdrowiem psychicznym
mgr Magdalena Izydorczyk – doktorantka w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

2.,,Zaburzenia zachowania – problem medyczny czy pedagogiczny?”
dr n. med. Małgorzata Dąbkowska – konsultant wojewódzki z dziedziny psychiatrii dzieci i młodzieży, koordynator Oddziału Dziennego Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego im. dr Antoniego Jurasza w Bydgoszcz

3. ,,Zaburzenia lękowe i depresyjne dzieci i młodzieży”
dr n. med. Tomasz Srebnicki – certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, asystent na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, pracownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM.

4. Projekt profilaktyczny ,,Stres to codzienny nieproszony gość nie bądź jego niewolnikiem” mgr Janina Balcerzak - pielęgniarka środowiska szkolnego, opiekun szkolnego koła PCK.

W konferencji, oprócz nauczycieli i rodziców przedstawiciele instytucji i środowisk wspierających szkołę i rodzinę takich jak ośrodki pomocy społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, policji i kuratorzy sądowi.

AKTUALNOŚCI | KIEROWNICTWO | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | GALERIA | KONTAKT | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego